Mačka domácakríženec, 5 rokov, 3kg
Diagnóza: Tržná rana na laterárnej strane panvovej končatiny v oblasti kolenného kĺbu(cca 8 cm)
Spôsob, cesta a miesto podania výrobku: Lokálna aplikácia

Dávkovanie výrobku denne: 1x za 2 dni prvých 10 dní, potom 1x za 3-4 dni

Opis súčasne podávaných liekov, prípravkov, technických pomôcok: Lokálne čistenie rany 3% peroxidom vodíka 3x podané ATB (Betamox inj. 1x za dva dni)

Zistené interakcie so súčasne podávanými liekmi, prípravkami, technickými pomôckami: Nie

Vyhodnotenie klinického skúšania a výrobku: Rozsiahla rana na ľavej panvovej končatine sa hojila bez komplikácií per secundam.

Vyhodnotenie nežiaducich účinkov výrobku: Bez nežiadúcich účinkov

Fotodokumentácia

 

Súvisiace články
04.01.2022
Jodermal - štúdia o účinnosti
04.01.2022
Účinnosť vet mastí JODERMAL
Súvisiace produkty