Naše krédo, alebo prečo Way to go...

Život, v ktorom je neustále pri vás domáci miláčik, akékoľvek zviera s vnímaním, cítením a schopnosťou s vami akoukoľvek formou komunikovať, je jednoducho životný štýl. My sme sa pred mnohými rokmi preň rozhodli.

 

Áno, niečo sme museli obetovať, ale veľa sme získali.

 

Museli sme sa veľa učiť, ak sme chceli byť zodpovednými majiteľmi a mať dobrý pocit z toho, čo a ako robíme. Učili sme sa pre nich, aj kvôli nim. Lebo nám na nich záleží...

Snažili sme sa o stále zlepšovať, hľadali sme čo je dobré a zdravé pre ľudí aj zvieratá

Čím viac sa stávali súčasťou našich životov, tým viac nám záležalo na tom, aby žili plnohodnotne a čo najzdravšie. Dávali a dávajú nám veľa radosti, ale prešli sme si však aj nejedným trápením. Všetky tieto skúsenosti menili naše postoje, naučili nás vážiť si hodnoty, ktoré možno predtým viac unikali našej pozornosti. Priniesli nám do života ľudí dobrých aj horších, múdrych aj takých, ktorí túto kapacitu nemali. Ľudí, ktorým sme s obdivom načúvali, no i takých, akými by sme nikdy nechceli byť.

 

Každý z nich nás niečomu naučil.

Ak stretnete silného, múdreho a dobrého človeka, a ak vás jeho myšlienky inšpirujú, nasledujte ho.

Urobí z vás lepšieho a hodnotnejšieho človeka. A ak to myslíte dobre, život vám také osobnosti do cesty bude prinášať častejšie…

 

Naučili sme sa oceniť profesionalitu v našom živote, ako aj lásku a vzťah k zvieratám, ktorý sa vždy prejaví a ukáže v prístupe, aj vo výsledkoch vašej/našej práce.

Počas tých rokov sme získavali skúsenosti

v najrôznejších oblastiach, ktoré súvisia nielen so zdravím zvierat, ale aj s oblasťami, ktoré úzko súvisia s každodenným bežným chodom domácnosti, kde je domáci miláčik jej súčasťou. Často sa nám spájal profesionálny život s hobby a navzájom sa obohacovali. Naša vášeň nás spojila so zaujímavými ľuďmi, ktorí svoj entuziazmus a veľkú vôľu pomáhať spojili so svojimi bohatými vedomosťami, aby vytvorili niečo, čo prinesie zdravie a prosperitu druhým.

 

Sledujúc našich štvornohých členov rodiny sme postupne menili naše postoje, náš spôsob myslenia, hodnoty a priority. Nie, nie sme „slniečkári“ a už vôbec nie extrémisti v strave, či prístupe k životu.

Záleží nám na ich zdraví, a preto hľadáme spôsoby ako problémom predchádzať.

Doprajeme si aj neresti, ktoré sa nevolajú eco bio raw… Ale vieme, že tak, ako pre nás, aj pre naše zvieratá platí, že prevencia a včasná liečba je mimoriadne dôležitá. Tak, ako pre nás, aj pre nich je dôležitá rovnováha a správne zloženie stravy, ktorá je maximálne bezpečná, z nekontaminovaných prírodných zložiek. Počnúc vodou, ktorá sa používa na výrobu, či spracovanie potravín a končiac spôsobom podania.

 

Profylaxia a podporná liečba by mala byť organizmu čo najviac blízka.

Snažíme sa urobiť maximum pre zdravie našich / vašich zvierat.

Inteligenčný potenciál špičkových odborníkov v oblasti veteriny, výskumu a biotechnológií by mal vedieť využívať silu prírodných zložiek. Znie to náročne? A aj je. My sme sa rozhodli pre takýto náročný životný štýl a pre takéto, podľa nás správne, kritériá. V období komercie a anonymných korporácií nie je ľahké nájsť takéto produkty pre ľudí a ešte ťažšie pre zvieratá. A ak ich predsa len nájdete, máte záruku, že je to naozaj tak?

 

Toto je cesta, ktorou chceme ísť, aby sme zvýšili šancu domácich miláčikov na zdravý a plnohodnotný život. Toto je naša Way to go…