Kontakty
Telefón: +421 911 700 363
Email: info@lekarenprezvierata.sk

Fakturačná adresa
Via-Sonet, s.r.o.
Mlynská 280
925 22 Veľké Úľany

IČO: 45891168
DIČ: 2023135631
IČ DPH: SK2023135631
Je platca DPH.

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: sro, vložka číslo: 26932/T.

Dozorná orgán
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
tt@soi.sk
tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21,
fax č. 033/321 25 23
Kontaktný formulár