Tak ako u ľudí, aj u zvierat sa z roka na rok zvyšuje počet ochorení, ktoré sa pripisujú na vrub environmentálnej záťaži prostredia. Je veľa oblastí a množstvo ochorení, ktoré zaznamenali výrazný nárast v posledných dekádach. V tomto článku sa sústredím na fajčiarov - PSOV.

Psa asi nikto nevidel behať s cigaretou v papuli, ale pokojne ho môžeme zaradiť medzi pasívnych fajčiarov. Niektoré údaje hovoria dokonca o tom, že pasívne fajčenie psov môže na ich zdravie pôsobiť viac devastujúco,  ako na ľudí. A majú na to logické vysvetlenie.

 

Viem, ako ťažko je zbaviť sa zlozvykov, preto oceňujem vzájomnú toleranciu. Musím to zmieniť na začiatku. Tento článok je totiž o fajčení  ako o environmentálnej záťaži. A musel by to byť niekto vystrelený na inú planétu, alebo žiť, ako Robinson na opustenom ostrove aspoň od 60tych rokov minulého storočia, aby o danej téme nepočul a sekundárne nenazbieral veľké penzum informácií , ktoré hovoria o negatívnom vplyve fajčenia na organizmus fajčiara, ale aj pasívneho fajčiara.

Prečo teda mrhať časom na tak sprofanovanú, aj keď na komunikáciu potrebnú tému? Môžete sa dozvedieť niečo nové? Som si istá...

Niekoľko potrebných faktov

Cigaretový dym obsahuje množstvo chemických látok a zlúčenín. Z celkového počtu približne 4000  je asi 100 zložiek rakovinotvorných. K tomu Oxid uhoľnatý (CO) sa asi 200 krát ľahšie viaže na hemoglobín v krvi, čo bráni kyslíku k naviazaniu a tým vlastne zhoršuje okysličenie orgánov.1

Pri horení cigarety vznikajú dva druhy dymu. Hlavný, teda primárny prúd dymu, je ten, ktorý je vdychovaný pri šlukovaní. Ten druhý, ktorý „fajčí“ pasívny fajčiar a teda aj fajčiar pes sa nazýva sekundárny prúd. Sekundárny prúd dymu je o to nebezpečnejší, že pri nižšej teplote spaľovania sú v ňom obsiahnuté vyššie koncentrácie nebezpečných látok, ako v primárnom prúde dymu.

Pre predstavu o ako vyššie koncentrácie sa jedná malý príklad - koncentrácia čpavku je 78 x vyššia, obsahuje 52 x viac dimetylnitrozamínov, 16 x viac naftalénu, 3,4 x viac benzopyrénu, 2,5 x viac CO, 1,7 x viac dechtu... V cigaretovom dyme sa nachádzajú aj malé množstvá rádioaktívnych karcinogénov - Izotop olova a polónia 210.1

Pre mňa, ako majiteľa psa, je alarmujúci údaj, ktorý sa týka ako ľudí, tak aj zvierat. Pasívne fajčenie obsahuje viac ako 40 látok, ktoré sú nie len karcinogénne, ale zároveň poškodzujú samotnú DNA jedinca. 2

Sú na tom domáce zvieratá horšie?

Fajčiari si už navykli, že ak sú v spoločnosti človeka, je potrebné sa opýtať, či mu fajčenie vadí, či je možné, aby si pri ňom zapálil...  

Zvieratá ticho, bez reptania zdieľajú naše domovy a dýchajú rovnaký vzduch ako my. V spoločnosti fajčiarov sú často v epicentre. V porovnaní s ľuďmi, intenzita a trvanie, kedy sú vystavení dymu sú vyššie.

Niečo naviac

Ak rozdeľujeme ľudí na fajčiarov a pasívnych fajčiarov, u domácich zvierat musíme pridať ešte ďalší závažný aspekt, ktorý zvyšuje riziko chorôb spôsobených expozíciou nikotínu. Sú to povrchy zvierat - srsť, labky a koža  a povrchy v prostredí - koberce, nábytok, šaty, vlasy a ruky majiteľa. K tomu patrí kontaminovaný prach v ovzduší a jeho distribúcia v priestore. Je preukázané, že karcinogénne rezíduá zostávajú „zažraté“ v kobercoch a dekách veľmi dlho.3

Psy a mačky dostávajú dvojitú dávku nikotínu. Prvú, keď vdychujú sekundárny dym, a aj vtedy, keď si čistia srsť, alebo vylizujú labky, obtierajú sa o nábytok, aj keď sa radostne šúchajú o koberec.

Domáce zvieratá sa pohybujú nižšie pri zemi. Tam sa vo vyššej miere kontaminujú, sú vystavené  hustejšiemu dymu, splodinám, ktoré sa usadili v koberci, v posteľnom prádle, pelechoch, v dekách, čalúnení, vašom oblečení.Naťahajú na seba karcinogénne látky, ktoré sú v prachových časticiach kdekoľvek v dome. Závažná koncentrácia dymu a splodín po fajčení je v autách.. To, že si fajčiar vetrá priestor pod nosom stiahnutím okienka, vôbec nepomáha psom.  V takomto prípade sú ako v zakonzervovanej dymovej kapsule. Hrozná predstava.

Skupina veterinárnych lekárov v Anglicku študovala obsah nikotínu na a v srsti psov, ktorí žili v spoločnej domácnosti s fajčiarmi. Hladiny nikotínu v srsti u psov vystavovaných pasívnemu fajčeniu sú podobné ako vo vlasoch u ľudí bežne vystavených pasívnemu fajčeniu. Rovnako v moči domácich zvierat sa detegujú rezíduá, ktorými sa dá identifikovať, že ich majiteľ je fajčiar. Ak sa nachádzajú v koži, srsti, moči a teda v močovej sústave, stolici... prenikajú aj do životne dôležitých vnútorných orgánov, akými sú pľúca, srdce, pečeň, obličky...

To nie je všetko. Malý, ale dôležitý detail...  Podľa záverov štúdie, ktorá bola robená na fakulte psychológie univerzity v San Diego, na rukách, hlavne na ukazováku sa u  98% - 100% fajčiarov nachádza nikotín. Merané hodnoty v priebehu hociktorej hodiny dňa.3  Ak ste fajčiar, vaše ruky prinesú na domáceho miláčika to, čo následne môže spôsobiť ochorenie.

Následky pasívneho a sprostredkovaného (z prostredia) fajčenia u psov

Dalo by sa to možno napísať stručne. Všetko ako u ľudí... Ale nie je tomu tak.

Najčastejšie zmieňované choroby v súvislosti s pasívnym fajčením psov sú pľúcne ochorenia, rakovina nosa a prínosových dutín, rakovina nosohltanu, lymfómy.Pomocou špeciálnych metód merania funkcie pľúc sa potvrdilo, že pasívne fajčenie zužuje u psov dýchacie cesty, zvyšuje produkciu hlienu, spôsobuje dusenie. Biopsie priedušiek preukázali nahromadenie uhlíkových usadenín u psov, ktorých majitelia boli fajčiari. V tomto prípade sa treba zamyslieť aj nad typmi psov so skrátenou nosovou partiou a užšími nosnými dierkami, ktoré majú často problémy s dýchaním aj bez fajčiarskej záťaže.

Vystavovanie domácich zvierat expozícii tabakovému dymu prispieva k zvýšenému výskytu alergií.

Riziko vzniku kožných ochorení a alergií je vyššie u psov, ktorí žijú v zafajčených priestoroch, sú vystavené dymu, alebo majú blízky kontakt s fajčiacimi majiteľmi.

Pri chronických kožných problémoch by sa mali  veterinári zamerať otázkami aj na túto skutočnosť.

Štúdie tiež potvrdili, že jedno z najčastejších kardiovaskulárnych ochorení – zhrubnutie mitrálnej chlopne, sa častejšie vyskytuje u psov vo vlastníctve fajčiarov. Rovnako sa preukázalo, že takýto psi trpia vyšším stupňom poškodenia srdcovo - cievneho systému. Jednoznačne je potvrdené, že u psov trpiacich kardiovaskulárnymi problémami, ktorých majitelia sú fajčiari, sa zdravotný stav zhoršuje rýchlejšie. 2

Čuchové bunky – výsada aj slabá stránka psov

Nikto nemôže spochybniť fakt, že jednou z najsilnejších vlastností psa, ktorú sa naučil človek využívať, je jeho čuch. Výnimočnú citlivosť psích čuchových buniek využívame v pracovnej policajnej  kynológii na vyhľadávanie drog, výbušnín, ale vďaka „nosu“ má enormné uplatnenie aj v poľovnej praxi, dokonca aj v medicíne...

Morfologicky, podľa tvaru lebky a dĺžky nosa, poznáme veľa typov plemien. Tie s dlhým nosom, a teda s veľkým počtom čuchových buniek majú väčšie funkčne, pracovné využitie. Pre porovnanie čuchové pole človeka má 3 cm2 a asi 5 miliónov čuchových buniek. Nemecký ovčiak čuchové pole 160 cma 220 miliónov čuchových buniek.

5 rokov trvajúca štúdia so psami rôznych dĺžok nosa, s priemerným vekom 10,5 rokov, žijúcich u rôzne silných fajčiarov potvrdila, že sliznica a čuchové bunky psa sú enormne citlivé na účinky niekoľkých inhalačných karcinogénov, ktoré sa vyskytujú v sekundárnom dyme pri fajčení.

Štúdiou bol preukázaný 250% vyšší výskyt rakoviny nosa u psov dlhonosích plemien.

Zvýšené riziko rakoviny nosa u dlhonosích psov možno vysvetliť nielen citlivosťou čuchových buniek, ale aj väčším filtračným poľom a teda záchytu väčšieho množstva škodlivých častíc. U brachycefalických plemien bol zaznamenaný vyšší výskyt rakoviny pľúc.5 Zdá sa, že práve krátke čuchové pole s malou filtračnou, záchytnou časťou nestačí na vytvorenie ochrannej bariéry pre pľúca

Rizikové skupiny a plemená psov

Fajčenie ohrozuje všetky typy psov (aj mačiek) bez ohľadu na vek. Už z predchádzajúceho textu je však evidentné, že vo vyššom riziku sú plemená, ktoré sú dlhonosé, u ktorých sa aktívne pracovalo na šľachtení ich mimoriadnych čuchových vlastností. Riziko je umocnené aj v prípade, že ide o dlhosrsté plemeno. Napríklad škótsky ovčiak, šeltia, nemecký ovčiak, belgický ovčiak, austrálsky ovčiak, lagotto romagnolo, pudle, jazvečíky.

Vysoké riziko je aj u psov so skráteným nosom a brachycefalických.  Napríklad stafordšírsky bullteriér, bostonský teriér, bulldog, francúzsky buldoček, mops...

Zvláštnou skupinou, ktorým treba venovať mimoriadnu pozornosť sú starí a veľmi mladí jedinci pre ich krehký imunitný systém, ako aj psi postihnutí iným chronickým ochorením. Mimoriadnu ohľaduplnosť je potrebné venovať psom s kardiovaskulárnymi problémami a náchylnosťou na zápaly horných dýchacích ciest a priedušiek.

Ako minimalizovať riziká?

Samozrejmou odpoveďou je prestať fajčiť. Ale, ak by to bolo jednoduché, tak škodlivý neduh by už nebol. Zlou správou je, že sekundárne ohrozenie zo strany fajčiara existuje aj vtedy, ak sa nefajčí doma, ale vonku. Podľa štúdie, ktorá sa robila s matkami detí (môžeme aplikovať aj na domáce zvieratá) kontaminácia prostredia bola výrazne nižšia v domácnostiach matiek, ktoré fajčili vonku, ale stále 5 – 7x vyššia ako u matiek, ktoré vôbec nefajčili.3

Pre majiteľov psov (mačiek) fajčiarov sa odporúča:

  • Nefajčiť v bezprostrednej blízkosti zvieraťa
  • Fajčiť vonku
  • Časté vetranie domácnosti
  • Častejšie utieranie prachu a pranie pelechov, diek, kobercov
  • Po fajčení si umývať ruky
  • Častejšie chodiť so psov vonku na prechádzky, fyzické tréningy, príroda
  • Dbať na častejšie pranie vlastného domáceho oblečenia
  • Ak je to vhodné kúpať, alebo vytierať srsť čistiacimi obrúskami

E-cigareta ako riešenie?

Aj keď si získava svoju popularitu, nie je úplným riešením. Aj e-cigareta zvyšuje riziko environmentálnej záťaže.

Zatiaľ sa neuskutočnila väčšia štúdia o dôsledkoch pasívneho fajčenia e-cigariet, alebo ich sprostredkovaného rizika. Avšak v roku 2009 FDA upozornila na výskyt toxických látok v e-cigaretách, ktoré spôsobujú rakovinu. Išlo o vyššie množstvo  formaldehydu, vrátane zložky používanej v nemrznúcej zmesi. V databáze hlásených otráv sú už prípady otráv e-cigaretou. K otravám však došlo po zjedení kapsule, nie pre vdychovanie dymu.6,7 Tie totiž obsahujú kombináciu látok, ktoré sú po požití veľmi nebezpečné. Preto je namieste upozornenie, aby si fajčiari elektronické cigarety odkladali z dosahu domácich miláčikov.

Na údaje o škodlivosti / neškodlivosti pasivného fajčenia e-cigariet si však budeme musieť ešte počkať.

Záverom

Niekedy sa nám zdajú často prezentované témy už otravné a máme pocit, že všetko dôležité už vieme. V tomto článku sú uvedené fakty, ktoré indikujú, že k téme pasívneho fajčenia psov (všetkých domácich zvierat) nemôžeme pristupovať ako k téme, ktorá je totožná s humánnou. Niektoré fakty potvrdené štúdiami totiž poukazujú na to, že environmentálne prostredie poškodené fajčením je ešte viac devastujúce pre domáce zvieratá, ako pre človeka. Prístup:  “Tvoje fajčenie, tvoje zdravie, tvoja osobná vec. „ sa dá s toleranciou uplatňovať u ľudí. Zvieratá si nevedia pomocť. Musíme im pomáhať my.

 

AUTOR: Mgr. Viera Staviarska

Literatúra:

1 - Bc. Lukáš Tóth, Zdravoveda.sk, 2021

2 - Dr. AnnHohenhaus, A Warning to Pet OwnersWhoSmoke, 2016

3 - G E Matt and col., Householdscontaminated by environmentaltobaccosmoke, 2003

4 - zdravie.sk/clanok/48175

5 - John S, Cancer of the Nasal Cavity and ParanasalSinuses and Exposure to EnvironmentalTobaccoSmoke in Pet Dogs,  American Journal of     Epidemiology, 1998

6 - Dr. Patrick Mahaney, Electronic Cigarettes Connected to Canine Fatalities, PETMDs, 2022

7 – Jennifer Coates, DVM, TheDangers of Second Hand Smoke for Pets