Po pozitívnej diagnostike gravidity u sučky, ktorá sa najčastejšie vykonáva ultrasonografickým vyšetrením vo veterinárnej ambulancii (cca. od 25. - 30. dňa gravidity), alebo RTG vyšetrením (po 45. dni gravidity) nastáva pre chovateľa/majiteľa sučky čas, kedy by mal začať plánovať pôrod.

 

Príznaky pôrodu

Najneskôr v poslednom týždni pred predpokladaným termínom pôrodu by sa malo začať s  pravidelným meraním a  zaznamenávaním si telesnej teploty v  konečníku suky (2 – 3 krát denne v približne rovnakú hodinu). U asi 80 % súk dochádza približne 24 – 36 hodín pred nástupom pôrodu k  poklesu telesnej teploty asi o  1°C, teda z  normálnej teploty 38,0 °C – 39,0 °C na teplotu 37,0 °C – 38,0 °C.

 

Počas pôrodu a prvé dva dni po pôrode teplota stúpa na normálne a  mierne zvýšené hodnoty 39,0 °C – 39,5 °C.

Vyššia teplota po pôrode (40 °C a viac), apatické správanie, nekľud či chýbajúci apetít nie sú normálne a je dôležité vyhľadať veterinárnu pomoc. Ďalším príznakom blížiaceho sa pôrodu je pokles brucha s napnutou brušnou stenou a produkcia mlieka v mliečnej žľaze suky.

 

Masážou mliečnej žľazy môžeme vytlačiť kvapky a  niekedy aj väčšie množstvá mlieka. V  niektorých prípadoch však dochádza k  tkzv. spusteniu / produkcii mlieka až po pôrode.

Vulva suky je výrazne zdurená. Mení sa aj správanie sa suky – je nepokojná, prenáša si rôzne predmety (deky, koberce, ..) a snaží sa urobiť si miesto pre pôrod. Tieto príznaky však nie sú absolútne jednoznačné, nakoľko sa vyskytujú aj pri falošnej gravidite (pseudogravidita). Pri pohľade na brucho suky môžeme už 8 dní pred termínom pôrodu pozorovať pohyb plodov. Obyčajne v posledných hodinách pred pôrodom odmieta suka príjem potravy. Pozorujeme výtok viskózneho sklovitého hlienu z vulvy – uvoľnenie hlienovej zátky. Akékoľvek iné výtoky (zelené, hnisavé, krvavé, zapáchajúce, …) v  priebehu gravidity a v období predpokladaného pôrodu nie sú normálne a je vhodné prekonzultovať ich s vašim veterinárom.

 

Opatrenia pred pôrodom

Počas gravidity treba dbať na vyváženú výživu suky, správny pomer bielkovín a  tukov v  krmive ako i  príjem vitamínov a  minerálnych látok. Ako miesto pôrodu je vhodné suke pripraviť tkzv. pôrodnú bedňu (s  dostatkom miesta pre matku a  šteňatá). Steny bedne by mali byť dostatočne vysoké, aby sa cez ne šteňatá nedokázali preplaziť. Miesto pre pôrod a odchov by malo byť na kľudnom mieste, bez prievanu, suché a dobre vetrané s normálnou izbovou teplotou. Nad bedňu so šteňatami je vhodné umiestniť lampu s infračervenou žiarovkou, ktorá zabezpečí teplotu okolo 32 °C.

Novonarodené šteňatá nemajú schopnosť temoregulácie. Treba ich chrániť pred podchladením (studená podlaha, prievan, vlhkosť) ale i nadmerným prehriatím. Pôrodnú bedňu je vhodné vystlať gumovou podložkou a uterákmi, aby sa jej podlaha počas pôrodu nepremočila a po ukončení pôrodu podstielku vymeniť za suchú. 8 – 10 dní pred predpokladaným pôrodom je vhodné zvykať suku na miesto pôrodu. Niektoré suky si bezprostredne pred pôrodom inštinktívne budujú miesto (hniezdo) samé. Do takéhoto inštinktívneho správania suky sa neodporúča zasahovať nakoľko to môže narušiť prirodzený priebeh pôrodu. V posledných dňoch pred pôrodom by mala byť suka kŕmená častejšie menšími dávkami dobre stráviteľnej potravy (kuracie mäso, ryža, …), aby črevo nebolo nadmerne zaťažované a následne upchaté.

 

Čistota pri pôrode je veľmi dôležitá!

 

Predovšetkým majú byť čisté ruky chovateľa pri akomkoľvek zásahu či pomoci počas pôrodu! Vhodné je očistiť aj okolie vulvy, zadnú stranu stehien suky – u dlhosrstých plemien ostrihať nadmerné ochlpenie. Zabránime polepeniu či splstnateniu srsti a  zabezpečíme lepšiu hygienu. Mliečnu žľazu je vhodné tiež očistiť, u  dlhosrstých ostrihať alebo oholiť okolie strukov a tým zabezpečiť aj ich ľahšiu dostupnosť pre šteňatá. Pôrod by mal podľa možností prebiehať na mieste, ktoré je zvieraťu dôverne známe. Náhle zmeny životných návykov v tomto období zviera zbytočne znepokojujú. V  prípade akýchkoľvek nejasností je dobré poradiť sa so skúseným chovateľom alebo vašim veterinárom.

 

Priebeh pôrodu

Pôrod prebieha v  3 fázach – otváracie štádium, vypudzovacie štádium a  popôrodné štádium.

 

Otváracie štádium trvá priemerne 6 až 12h, no u niektorých súk aj viac ako 24 hodín. Počiatočné kontrakcie maternice si viacmenej majiťeľ nevšimne (nevidíme sťahy brušných svalov). Pozorujeme len, že sučka pobehuje po miestnosti / koterci, obzerá sa za telom, močí a  defekuje častejšie v  menších množstvách. Môže sa objaviť aj slamovožltý, viskózny výtok.

V tejto fáze sa rozširuje krčok maternice, aby sa uľahčil neskorší prechod plodov do pôrodných ciest.

 

Ak si sučka nevie s plodovým vakom poradiť, pomôžeme jej.

Ak si sučka nevie s plodovým vakom poradiť, pomôžeme jej.

Vypudzovacie štádium začína vstupom prvého plodu do pôrodných ciest, čo spôsobuje tlakové dráždenie okolia a tým vyvoláva vlny pravidelných (niekedy s  prestávkami) silnejších kontrakcií, ktoré postupne posúvajú plod cez krčok maternice do pošvy. Väčšina súk počas tohto štádia pohodlne leží, otáča sa smerom ku pošve a  lízaním sa čistí. Ako prvý vidíme zvonka väčšinou plodový obal (alantois), ktorý je vonkajším obalom plodu. 

 

Vypudzovacie štádium začína vstupom prvého plodu do pôrodných ciest, čo spôsobuje tlakové dráždenie okolia a tým vyvoláva vlny pravidelných (niekedy s  prestávkami) silnejších kontrakcií, ktoré postupne posúvajú plod cez krčok maternice do pošvy. Väčšina súk počas tohto štádia pohodlne leží, otáča sa smerom ku pošve a  lízaním sa čistí. Ako v plodovej vode v ňom „pláva” mláďa obalené druhým (tenkým, priesvitným) plodovým obalom (amnión). Približne 1 až 3 hodiny po začiatku vypudzovacích kontrakcií praská plodový obal. Deje sa tak buď krátko pred objavením sa mláďaťa na výstupe z pošvy, alebo už v čase keď sa šteňa nachádza v pošve. 

 

Uvoľnená plodová voda zvlhčuje pôrodné cesty, čím uľahčuje posun šteňaťa obaleného druhým plodovým obalom. Šteňatá sa rodia často v  uzavretom amniónovom obale, ktorý je spojený so zeleným lôžkom krátkou pupočnou šnúrou. Lôžka sú vypudené buď súčasne s  plodom, alebo zakrátko po ňom. Vytlačenie prvého šteňaťa väčšinou trvá dlhšie ako vypudenie ostatných plodov.

 

Časový interval medzi jednotlivými šteňatami môže byť niekoľko minút, ale aj niekoľko hodín. Celkové trvanie normálneho pôrodu je priemerne 6 až 12 hodín. U súk, ktoré rodili častejšie je značne kratšie. Pokiaľ je časový interval pôrodu medzi dvoma šteňatami dlhší ako 3 hodiny, alebo pôrod nie je ukončený ani po 12 hodinách je vhodné vyhľadať odbornú veterinárnu pomoc. Sučka väčšinou šteňatá vyslobodí z plodových obalov intenzívnym olizovaním sama, prehryzne pupočnú šnúru a  plodové obaly zožerie. Plodové obaly obsahujú veľa výživnych látok (bielkoviny, hormóny). Suka ich požiera inštinktívne. Požratie väčšieho množstva lôžok však môže viesť k  následnému zvracaniu či hnačke. Je na chovateľovi či sučke požieranie dovolí, nedovolí alebo sa rozhodne pre kompromis a dovolí jej zožrať len ich časť. V okamihu vypudenia šteňaťa cez pošvu sa preruší i  jeho zásobovanie okysličenou krvou matky cez pupočnú šnúru a šteňa sa má spontánne 1. krát nadýchnuť samo do pľúc. 

 

O šteniatka sa postára vylizovaním. Masíruje ich jazykom.

O šteniatka sa postára vylizovaním. Masíruje ich jazykom.

Normálne šteňatá sa aktívne pohybujú. Sučka ich jazykom inštinktívne čistí a masíruje, čím ich povzbudzuje k prvým nádychom. V prípade, že suka o šteňa nejaví záujem musíme šteňaťu pretrhnúť plodové obaly a  očistiť hlavičku (nos, papuľku). Dbáme pri tom na to, aby sa nenadýchlo plodovej vody. Pupočnú šnúru prestrihneme asi 4  cm nad pupkom šteňaťa a asi v polovici ju podviažeme hrubšou niťou, aby nedošlo k  jej prerezaniu a zabránilo sa vykrvácaniu šteňaťa. Ak šteňa neprejavuje vlastnú aktivitu (otváranie papuľky, piskot, pohyb) skontrolujeme či sa v nosných dierkach a papuľke nenachádzajú zbytky plodových obalov alebo plodová voda (zahltenie šteňaťa). Šteňa osušíme handričkou alebo papierovými utierkami. Zároveň ho intenzívne masírujeme. Masážou v oblasti chrbtice povzbudíme krvný obeh.

 

Pokiaľ bola cesta šteňaťa na svet príliš dlhá či komplikovaná môže byť šteniatko pridusené/zahltené.

 

V  takýchto prípadoch je možné pokúsiť sa šteňa oživiť. Techniku oživovania/vytrasenia plodových vôd je vhodné si dopredu naštudovať prípadne sa poradiť so skúseným chovateľom, alebo veterinárom.

 

Prirodzene by malo mať šteňa vyvinutý tzv. sací reflex.

 

O šteniatka sa postára vylizovaním. Masíruje ich jazykom.

Pomáhajte jej iba s čistými, vydezinfikovanými rukami

Postupne sa snaží dostať ku strukom matky, alebo mu môžeme pomôcť priložením. Mláďa by sa malo napiť mledziva (prvé materské mlieko) čo najskôr po pôrode. Mledzivo obsahuje látky, ktoré sú pre jeho život veľmi dôležité. Ich obsah a využiteľnosť prudko klesá 24 – 48 hodín po pôrode. Cicaním šteňa zároveň stimuluje vylučovanie hormónov v tele matky, ktoré sú dôležité pre vyvolanie kontrakcií na pôrod ďalších šteniat ako i  spustenie produkcie dostatočného množstva materského mlieka. Počas celého pôrodu je potrebné sučku pozorovať, pristupovať k nej kľudne a citlivo. Každá sučka reaguje v  stresovej situácii rozdielne. Materinský pud jej našepkáva chrániť si svoje mláďatá a preto nie je nič výnimočné, že niektoré sučky pomoc majiteľa, prítomnosť cudzej osoby či manipuláciu s jej šteňatami radikálne odmietajú. Popôrodné obdobie nastáva po vypudení posledného šteňaťa.

 

Ako ale vieme, či bolo toto šteňa naozaj posledné?

Väčšina súk sa výrazne ukľudní a pôrodné kontrakcie strácajú na intenzite, pozorujeme len jemné záchvevy brušnej steny. Sučka začína obracať svoju pozornosť smerom ku šteňatám. Toto nám však nezaručuje, že v suke nezostali zadržané lôžka či nevypudené plody (mŕtvy, nadmerne veľký plod, mumifikovaný plod, atď.).

Ak je sučka aj naďalej nekľudná (nevie si nájsť miesto, polohu pre chvíľku oddychu), jej telesná teplota výrazne stúpa, môže to byť pre nás signál, že „niečo” nie je v poriadku a je na mieste čo najrýchlejšie vyhľadať odbornú veterinárnu pomoc.

 

Autor: MVDr. Martina Ellerová

Zdroj: časopis Náš pes