Ak telo nemá dostatok jódu, človeku chýbajú hormóny štítnej žľazy, čím telo stráca kontrolu nad správnou činnosťou svojich orgánov. Prácu štítnej žľazy možno prirovnať k pozícii výkonného riaditeľa vo firme. Tak, ako sa riaditeľ riadi cieľmi a požiadavkami majiteľa firmy, tak sa štítna žľaza riadi príkazmi hypofýzy. Avšak nato, aby mohla štítna žľaza správne vykonávať svoju funkciu, potrebuje jód. Štítna žľaza z jódu žije. Ten je základnou substanciou hormónov, ktoré štítna žľaza produkuje, a ktoré ovplyvňujú správnu funkciu ďalších orgánov. Pri dlhodobom deficite jódu dochádza k zväčšeniu (struma) štítnej žľazy, k poruchám jej funkcií, či vzniku rôznych útvarov na nej. Nedostatok jódu sa tým odráža aj na ďalších telesných funkciách, ktoré úzko súvisia s činnosťou hormonálnej sústavy (krvný tlak, cholesterol, cukor v krvi, plodnosť a pod.). U malých detí môže tento deficit vyústiť až do kreténizmu (duševná a telesná zaostalosť).

JODA ORGANIKA® – výživový doplnok s organickou formou jódu je charakterizovaný ako makromolekulárno-organicko-jódový komplex s rozsiahlou štruktúrou a dlhými uhľovodíkovými reťazcami, do ktorých je jód včlenený kovalentnou väzbou na uhlík s voľnými väzbami. Čo to znamená? Jednoducho sme sa pri výrobe inšpirovali schopnosťou 3 druhov treskovitých rýb, ktoré v svojom prirodzenom prostredí vedia premeniť anorganickú formu jódu na organickú. Produkt nevyrábame z rýb, len sa nimi inšpirujeme a meníme anorganickú formu jódu na organickú. Nastavením príslušných parametrov, podmienok a prostredia, skúmania reakčných schopností anorganickej formy jódu s organickými látkami a analýzou získaných výsledkov sme vypracovali technológiu a v laboratóriách realizovali prípravu novej organickej formy jódu. Na rozdiel od rýb tak vieme garantovať čistotu produktu. V porovnaní s rybou sme vyvinuli obrovskú makromolekulu organickej formy jódu s neporovnateľne lepším účinkom. Porovnaním s inými produktmi, nová organická forma jódu vo výživových doplnkoch rady JODA ORGANIKA®, neobsahuje žiadne zdraviu škodlivé látky. Týmto sa nová organická forma jódu vo výživových doplnkoch rady JODA ORGANIKA® zaradila medzi jedinečné produkty účinné pri prevencií a prinavrátení priaznivého zdravotného stavu pri ochoreniach spôsobených narušením hladiny jódu v organizme.

Podľa alarmujúcich štatistík WHO strava a prirodzené prostredie nedokážu organizmu dostatočne poskytnúť potrebnú organickú formu jódu. Telo má zvýšenú potrebu prijímať organický jód predovšetkým počas stresu, napätia, choroby a pri väčšine fyzických a psychických záťaží. Preto je užívanie výživového doplnku JODA ORGANIKAⓇ s organickou formou jódu veľmi dôležitá pomoc pri prekonávaní rôznych náporov a stresov, ale aj ako prevencia.

Organické zlúčeniny majú na rozdiel od anorganických odlišnú štruktúru ale aj odlišné fyzikálne, chemické i biologické vlastnosti, ktoré vyplývajú z osobitného postavenia uhlíka v periodickej sústave prvkov oproti ostatným prvkom. Organická forma jódu vo výživovom doplnku JODA ORGANIKAⓇ sa po užití ihneď vstrebáva do organizmu, nakoľko telo túto formu prirodzene pozná, telo ho tak vie lepšie využiť pričom nadbytok sa neukladá ale vylúči sa prirodzenou cestou. Organická forma jódu na rozdiel od anorganickej nespôsobuje alergické reakcie.

Ak užívame anorganickú formu jódu, ktorá je prítomná v bežne dostupných výrobkoch obsahujúcich jód, jeho nadmerným užívaním môže dôjsť k rozličným zdravotným ťažkostiam či poškodeniam organizmu. Naopak, užívanie organickej formy jódu, ktorá sa nachádza v produktoch JODA ORGANIKAⓇ, neohrozuje ľudský organizmus a nemožno sa ňou predávkovať.