S patentovanou technológiou Microcyn a súčinnosťou účinných látok učinkuje na baktérie spôsobujúce infekciu, ďalej na víry a plesne, vrátane MRSA.
Je šetrný k životnému prostrediu. Nevyžadujú sa žiadne zvláštne opatrenia pre jeho aplikáciu ani likvidáciu.
Výrazne podporuje proces hojenia a stimuluje imunitný systém zvieraťa.
Účinkuje do niekoľkých minút a výrazne znižuje zápach z rany.
Je 100% netoxický, neobsahuje žiadne steroidy, antibiotiká ani látky na báze alkoholu.
Nepoškodzuje zdravé tkanivo, neštípe a nedráždi. Vetericyn® môžeme bezpečne použiť na sliznice (oči, uši, tlama).
Je bez vedľajších účinkov a alergických reakcií.
Vetericyn®  je možné použiť u širokého spektra zvierat, použitie je bezbolestné.

Zloženie prípravku Vetericyn® VF:
Elektrolyzovaná voda (H2O) (99,816%), chlorid sodný (NaCl) (0,023%), chloran sodný (NaHPO4/Na2HPO4) (0,015%) a kyselina chlórna (HOCl) (0,011%)

Farmakológia výrobku Vetericyn®

Prípravok Vetericyn® je založený na technológii Microcyn®.

Microcyn®, prípravok na čistenie kože a rán s konzervačnou látkou, preukázal rýchlu účinnosť proti širokému spektru grampozitívnych, gramnegatívnych baktérií a kvasiniek.

Bakteriálna a fungicidná aktivita (suspenzné testy)

Bola preukázaná antibakteriálna aktivita proti širokej škále mikroorganizmov v niekoľkých štúdiách in vitro.

Microcyn® bol testovaný proti rôznym organizmom, vrátane piatim najnebezpečnejším baktériám, ktoré sa nachádzajú v nemocniciach (Mangram, 1999): Staphylococcus aureus, Coagulase-negative Staphylococcus spp. (např. Staphylococcus epidermidis), Enterococcus spp. (např. Enterococcus hirae), Escherichia coli a Pseudomonas aeruginosa. U Microcyn®u bola preukázaná 106 redukcia po 15 sekundách od aplikácie pri všetkých piatich organizmoch.

Bolo prevedené in vitro hodnotenie času eliminácie s použitím Microcyn®u versus provokačných suspenzií 50 rôznych kmeňov mikroorganizmov (zmes 25 kmeňov kultúr amerického pôvodu [ATCC] a 25 klinicky izolovaných rovnakých druhov), ako je popísané v Záverečnej skúšobnej monografii. Po vystavení po dobu 30 sekúnd došlo k zníženiu počtu baktérií o >5 log radu nasledujúcich vzorcoch: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae, Acinetobacter baumanni, kmen Acinetobacter, Bacteroides fragilis, Enterobacter aerogenes, Enterococcus faecalis, Enterococcus rezistentný na Vancomycin (VRE), Haemophilus influenzae, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Micrococcus luteus, Proteus mirabilis, Serratia marcescens, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus pyogenes, a Candida albicans (BioScience Labs, Bozeman, Mont.). (Gutiérrez 2006).

Bakteriálna a fungicidná aktivita (skúšky nositeľa)
V rôznych testoch boli skúmané baktericidné a fungicidné vlastnosti Microcyn®u v súlade s pokynmi EPA DIS/TSS. Za týchto podmienok technológia Microcyn®u celkom potlačila rast nasledujúcich mikroorganizmov: Mycobacterium bovis (OT #105401) za 5 minút; P. aeruginosa (ATCC #15442), S. aureus (ATCC #6538), Salmonella choleraesuis (ATCC #10708), S. aureus rezistentní na methicilin (MRSA, ATCC #33592); Trichophyton mentagrophytes (ATCC #9533) za 10 minút; Enterococcus faecalis rezistentný na Vancomycin (VRE, ATCC#51299) za 15 minút (ATS Labs, Eagan, MN).

Virucidný
Microcyn® bol testovaný za účelom určenia virucidných vlastností proti víru zlyhania ľudskej imunity typu 1 (HIV-1), kmeňa HTLV-IIIB, v súlade s americkými pokynmi EPA DIS/TSS-07. Vírus bol aplikovaný ako suchý film na sterilnej sklenenej Petriho miske a potom bol aplikovaný do MCN po dobu 10 minút. Následne bol vírus oddelený od skúšobnej látky gélovou filtráciou a titrovaný postupným riedením pre vyhodnotenie infekčnosti. Záver: podľa riedenia (7 skupín: 101 až 107), bolo pozorovaných 8 vzoriek a žiadnej vzorke nebola určená infekčná aktivita. Redukcia vo vírovom titre bola ≥ 3,75 log rádov pre všetky vzorky. V podmienkach tohto skúmania Microcyn® preukázal úplnú deaktiváciu HIV-1 po 10 minútovom pôsobení v súlade s vírucidnými požiadavkami definovanými EPA. [ATS labs, U.S.]

Iné štúdie vírovej inaktivácie preukázali, že Microcyn® znižuje snižuje ≥ 3 log množstva víru Influenza A (A/HK68), baktérie Rhinovirus typu 37 (ATCC VR1147 ) a ľudského coronaviru (ATCC 740) po 30 sekundách vystavenia (APPTEC – ATS labs, U.S.).

Spóricídny
Microcyn® bol testovaný na určenie spóricídnych vlastností u spór baktérie Bacillus subtilis (ATCC #6633). Test bol prevedený v súlade s návrhom normy BS EN 14347:2002. Bol pripravený roztok spór s koncentráciou 108 – 109 spór/ml zo zakúpenej spórovej suspenzie. Testovacia vzorka obsahovala 1ml roztoku spór, 1ml vody a 8ml Microcyn®u. Spórový roztok bol vystavený Microcyn®u po dobu 15 minút, po vystavení boli vzorky označené a inkubované po dobu štyroch dní pri teplote 36 ± 1 °C.

Záver: pri podmienkach tejto skúšky bol Microcyn® spóricidný proti spóram baktérie Bacillus subtilis. Redukcia spór bola priemerne 6,5 log, a preto boli splnené požiadavky aplikovanej testovacej metódy. [Micromed Laboratories Inc., U.S.]

Microcyn® nelikviduje spóry deaktiváciou niektorej zložky klíčenia spór, ale likviduje membránu spóry tak, že spóry vystavené Microcyn®u sa rýchlo po klíčení rozkladajú. Taktiež sa javí, že Microcyn® deaktivuje minimálne jeden enzým – CwIj – ktorý je umiestnený na vonkajších vrstvách spóry. Likvidácia spór pomocou Microcyn®u nebola sprevádzaná uvoľnením veľkého množstva kyseliny dipikolínové (DPA). (Rose et al, 2006; Paul M et al, 2006)

 

 

Súvisiace články
26.12.2021
Atopická dermatitída (AD) u psov a mačiek - Závery štúdií
08.01.2022
Infekcie vonkajšieho a vnútorného zvukovodu psov a mačiek