Dôvody na uskutočnenie štúdie
Skúsenosti pri používaní nutraceutík pri účinnej liečbe osteoartritídy sú niekedy rôzne. Pritom táto choroba, postihuje až 20% psov starších ako jeden rok. Štúdie, ktoré sa vykonávali v minulosť, sa opierali primárne o subjektívne hodnotenie výsledkov. Preto sme sa rozhodli urobiť štúdiu s placebom kontrolovaným ramenom. Dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná klinická štúdia sa uskutočnila na sedemdesiatich inak zdravých psoch s klinicky potvrdenou osteoartrózou s príznakmi tak, aby sa mohla dôsledne vyhodnotiť účinnosť nutraceutika na sekundárne príznaky osteoporózy.

Táto správa sa zameriava na skrátenú analýzu dvoch kľúčových výsledkov: úroveň aktivity a bolesť. Meranie bolo prevedené pomocou objektívneho akceleračného merania pohybu a dotazníka s meraním škály bolesti podľa pozorovania majiteľa psa.
Celá analýza štúdie tu. 

 

Hlavné závery

  • Domáce zvieratá na testovacom doplnku preukázali 2,6 x väčšiu schopnosť zvýšenej aktivity po 25 dňoch užívania lieku (v porovnaní s východiskovou aktivitou) v porovnaní s domácimi zvieratami ktorým bolo podávané placebom.
  • Zvieratá po 28 dňoch užívania testovacieho lieku vykazovali trend znižovania bolesti hlásenej majiteľom v porovnaní s domácimi zvieratami na placebe. Tento trend pokračoval a bol preukázaný aj pri testovaní v 48. deň.

Výhradný distributor: Via Sonet s.r.o.

Link na produkt Zdravé kĺby, ktorý bol predmetom skúmania vo vyššie uvedenej štúdii.

zdrave klby

Súvisiace produkty