Joda organika

Ak telo nemá dostatok jódu, človeku chýbajú hormóny štítnej žľazy, čím telo stráca kontrolu nad správnou činnosťou svojich orgánov. Prácu štítnej žľazy možno prirovnať k pozícii výkonného riaditeľa vo firme. Tak, ako sa riaditeľ riadi cieľmi a požiadavkami majiteľa firmy, tak sa štítna žľaza riadi príkazmi hypofýzy. Avšak nato, aby mohla štítna žľaza správne vykonávať svoju funkciu, potrebuje jód. Štítna žľaza z jódu žije. Ten je základnou substanciou hormónov, ktoré štítna žľaza produkuje, a ktoré ovplyvňujú správnu funkciu ďalších orgánov. Pri dlhodobom deficite jódu dochádza k zväčšeniu (struma) štítnej žľazy, k poruchám jej funkcií, či vzniku rôznych útvarov na nej. Nedostatok jódu sa tým odráža aj na ďalších telesných funkciách, ktoré úzko súvisia s činnosťou hormonálnej sústavy (krvný tlak, cholesterol, cukor v krvi, plodnosť a pod.). U malých detí môže tento deficit vyústiť až do kreténizmu (duševná a telesná zaostalosť)

Ak užívame anorganickú formu jódu, ktorá je prítomná v bežne dostupných výrobkoch obsahujúcich jód, jeho nadmerným užívaním môže dôjsť k rozličným zdravotným ťažkostiam či poškodeniam organizmu. Naopak, užívanie organickej formy jódu, ktorá sa nachádza v produktoch JODA ORGANIKAⓇ, neohrozuje ľudský organizmus a nemožno sa ňou predávkovať.

Viac informácií pri samotných produktoch a v našej Odbornej knižnici kliknite tu

V tejto kategórii nie sú žiadne produkty.